top of page

Inhoudsopgave van deze pagina

1. Hoe trekt u de aandacht van het publiek voor zoiets simpels als het op slot zetten van een fiets?

2. Prijslijst Fiets & Diefstalshow

3. Cursus 'Hoe steel ik een fiets'

4. Praktijkcursus Fietsdiefstal

5. Voorlichting op basisscholen

6. QuickScan Fietsdiefstal 

1. Hoe trekt u de aandacht van het publiek voor zoiets simpels                            als het op slot zetten van een fiets?

Dat kan door een fietsendief van BeeWise in te huren!

Al meer dan twintig jaar trekken acteurs van BeeWise door binnen- en buitenland om met de Fiets & Diefstalshow, de Cursus 'Hoe steel ik een fiets?' en de Praktijkcursus Fietsdiefstal te laten zien hoe gemakkelijk het de dieven nog steeds gemaakt wordt. 'Krak' en weg is weer een mooie fiets! Wie het aandachttrekkende straattheater van BeeWise met eigen ogen heeft meegemaakt, denkt voortaan wel beter na bij het stallen van een dierbare fiets of kostbare e-bike...

 

De shows en de cursussen maken fietsers bewust van de risico's van het eigen gedrag en bieden zo een platform voor het verspreiden van anti-fietsdiefstal voorlichtingsmateriaal door gemeente, politie, fietsvakhandel en/of de Fietsersbond.

Dankzij de belangstelling van het publiek, ruime aandacht in de media en de motivatie van buurtpreventie-teamleden, politiefunctionarissen en verkeers- en veiligheidsambtenaren  hebben de shows bijgedragen aan een daling van het aantal fietsdiefstallen. Enkele sloten die door BeeWise in de shows gebruikt werden als slechte voorbeelden zijn inmiddels in Nederland uit de handel genomen of de kwetsbare punten van het slot zijn nadien sterk verbeterd.

 

2. PRIJSLIJST FIETS & DIEFSTALSHOW

  • Doorlopende Fiets & Diefstalshow  - 250 euro tussen het publiek wordt een slot van een meegebrachte fiets op opvallende wijze opengebroken  waarbij uitleg gegeven wordt hoe voorkomen had kunnen worden,  De act wordt  in een tijdsbestek van vier uur meerdere keren herhaald  met diverse typen sloten en  op verschillende diefstalgevoelige manieren van het stallen van een fiets.  Ook wordt met behulp van voorbeeldmateriaal  ´op geanimeerde wijze´ mondelinge voorlichting gegeven,  Kosten zijn vrij van BTW en inclusief reiskosten.  

  • Standaard Fiets & Diefstalshow - 350 euro:  in rap tempo worden verschillende sloten op een aantal fietsen opengebroken waarbij uitleg gegeven wordt hoe dit is te voorkomen, De show van maximaal 20 minuten past goed bij een opening van een bewaakte fietsenstalling, de start van een fietsdiefstal campagne of een cursusdag voor veiligheidspersoneel. De opdrachtgever zorgt voor 5 - 7 fietsen. Een 2e, 3e of 4e show op dezelfde dag en locatie kost 100 euro per show extra. Tussen elke show is minimaal een half uur nodig voor het opnieuw opbouwen. Kosten zijn vrij van BTW en inclusief materiaal- en reiskosten.

  • Uitgebreide Fiets & Diefstalshow - 400 euro:  standaard show gevolgd door twee uur geven van voorlichting met behulp van voorbeeldmateriaal over het voorkomen van fietsdiefstal, Deze show past bij een graveeractie of een druk bezochte informatiemarkt. De opdrachtgever zorgt voor 5 - 7 fietsen. Een 2e, show op dezelfde dag en locatie kost 150 euro extra. Tussen de twee shows is een half uur nodig voor het opnieuw opbouwen. Kosten zijn vrij van BTW en inclusief materiaal- en reiskosten. 

  • Fiets & Diefstal Theatershow - 600 euro:   in een twee uur durende voorstelling wordt na een lezing over fietsdiefstal en criminaliteitsbestrijding een Fiets & Diefstalshow opgevoerd waarbij een gelegenheidsdief, een verslaafde kruimeldief en de professionele fietsendief optreden. Na de show wordt ingegaan op individuele vragen vanuit het publiek, waarbij de lokale risico's en de lokaal te nemen maatregelen aan bod komen.  Kosten zijn vrij van BTW en inclusief materiaal- en reiskosten. De opdrachtgever zorgt voor 5 - 7 fietsen.

 

3. CURSUS 'HOE STEEL IK EEN FIETS' 

De cursus "Hoe steel ik een fiets" is van oorsprong opgezet om tijdens introductieweken van universiteiten en hogescholen de eerstejaars studenten te informeren over het voorkomen van fietsdiefstal en daarnaast de juridische gevolgen van betrapt worden op diefstal of heling van een fiets.  Eerstejaars studenten zijn kwetsbaar als slachtoffer en vervallen (na de diefstal van de eigen fiets) gemakkelijk tot dader door te stelen of te helen. Indien je als steler of heler gepakt wordt, kan dat een einde aan je carrière betekenen: fietsdiefstal is een vermogensdelict, je krijgt een aantekening op je strafblad en kunt later geen Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) overleggen, waardoor je kansen op bepaalde verantwoordelijke banen slinken.  Goed nieuws: dankzij het bestaan van deelfietssystemen zoals de Swap-fiets is het eigen bezit van fietsen onder studenten sterk gedaald en daarmee gelukkig ook het aantal fietsdiefstallen. Totdat ook de Swap-fiets zelf het doelwit wordt...

 

Fiets & Diefstalshows zijn snel en visueel en gericht op het vergroten van probleembewustzijn. De Cursus 'Hoe steel ik een fiets' bevat relatief meer mondelinge toelichting en instructie toegespitst op de specifieke kenmerken van de risicogroep.  

De 'Fietsendiefstalmeester' geeft college voor 333 euro Voor deze kostprijs kunnen 3 cursussen van een 1/2 uur gegeven worden,  Kosten zijn vrij van BTW en inclusief materiaal-  en reiskosten.  Opdrachtgever levert bij voorkeur in overleg enkele fietsen aan.

 

4. Praktijkcursus Fietsdiefstal

De succesvolle cursus 'Hoe steel ik een fiets' wordt als ´Praktijkcursus Fietsdiefstal´ aangeboden aan veiligheids- of preventiemedewerkers van gemeenten en aan politie-in-opleiding in Nederland en Vlaanderen. Dit ter ondersteuning van de kennis van het voorkomen van fietsdiefstal,  ten behoeve van de eigen taak als publieksvoorlichter en als inspirerende motivatie voorafgaande aan een periode van verscherpte aanpak van fietsdiefstal.

De 'Fietsendiefstalmeester' geeft cursus voor 444 euro vrij van BTW en inclusief materiaal-  en reiskosten. Voor deze kostprijs kan een enkele cursus van 2 uur of 2 cursussen van  elk 1 uur gegeven worden. 

 

Tip: de praktijkcursus is in sterk verkorte versie inzetbaar als ludiek fotomoment tijdens een officieel programma waarbij de verantwoordelijk bestuurder of ambtenaar de enige cursist is.     

5. Voorlichting op basisscholen

Basisschoolleerlingen in het laatste schooljaar krijgen vaak een nieuwe fiets wanneer ze naar de middelbare school gaan en verder moeten gaan fietsen. Het voorlichten op de basisschool is verstandig, omdat de leerlingen hier meer open staan voor voorlichting dan op de middelbare school. En omdat voorkomen natuurlijk beter is dan spijt hebben achteraf...

 

Onderdelen van specifieke anti-Fietsdiefstal acties op basisscholen

(hoogste klassen van het primaire onderwijs):

 

Dag 1

1. Klassikaal bekijken van de DVD van de Fietsersbond;

2. Uitreiken voorlichtingsfolder en brief van de school voor ouders met vraag om toestemming voor het graveren van de kinderfiets.

Dag 2

1. Graveeractie op het schoolplein (ook voor fietsen van de ouders)

2. Fiets & Diefstalshow van BeeWise op het schoolplein

Prijs voor deze actie op aanvraag.  

6. Quick Scan Fietsdiefstal

Naast bovenstaande succesvolle publieksacties biedt BeeWise ook een lokaal onderzoek aan: de Quick Scan Fietsdiefstal.  Kort en bondig worden de fietsdiefstalrisico's van een specifiek gebied in kaart gebracht en advies gegeven over mogelijke aanpak op korte en lange termijn.  

 

Prijs voor deze actie op aanvraag.   

 

bottom of page