top of page

De Anti-Fietsdiefstal actie  

De afgelopen twintig jaar heeft BeeWise aan meerdere fraaie anti-Fietsdiefstal campagnes en acties van het Rijk, de gemeenten, de politie en de Fietsersbond in Nederland, België en Duitsland mogen meewerken. Hieronder staan kort de meest succesvolle elementen van een anti-Fietsdiefstal campagne of actie opgesomd. 

Publieksvoorlichting

Minstens 60% van de fietsdiefstallen had de fietser zelf kunnen voorkomen indien deze de juiste voorzorgsmaatregelen had genomen. De politie kan niet achter elke boom gaan staan, zodat gedragsbeïnvloeding van de fietsenbezitters blijvend nodig is! Hiervoor is het nodig dat de fietser zich allereerst bewust wordt van de risico's van het eigen gedrag en aansluitend kennis krijgt aangeboden van bestaande alternatieven: het gebruik van de juiste sloten en het op de juiste manier stallen van een fiets.  

 

Projectleider

Fietsdiefstal heeft invloed op het gebruik van de fiets in een gemeente (de modal split) en valt hierdoor onder de verantwoordelijkheid van de afdeling Verkeer. Fietsdiefstal is in bijna elke Nederlandse gemeente het meest voorkomende vermogensdelict, en valt hiermee onder de afdeling Veiligheid. Door een projectleider aan te wijzen kunnen de belangen van beide afdelingen integraal worden behartigd.  Effectief is wanneer deze projectleider kan beschikken over een aan het project verbonden eigen budget voor uitvoering over langere termijn (3 jaar).

 

Actieperiode

Kies jaarlijks een vaste actieperiode (minimaal 1 week, maximaal 3 maanden). Zowel het begin van het fietsseizoen (Maart - Mei), het fietsseizoen (Mei - September) als het begin van de donkere wintermaanden (Oktober - December) zijn geschikte momenten voor een actieperiode.

 

Onderzoek, beleid en uitvoeringsplan

Voer voorafgaande aan uitvoering een nulmeting uit, bijvoorbeeld de QuickScan Fietsdiefstal van BeeWise. Deze brengt de sterke en zwakke punten van beleid en uitvoering van de gemeentelijke aanpak van fietsdiefstal in kaart. Op basis van deze scan wordt een projectplan opgesteld waaraan vervolgens het nodige budget voor de uitvoering gekoppeld wordt. 

 

Coördineer

Overleg en stem de activiteiten van gemeente en politie af met direct belanghebbende (winkeliers, schoolbesturen, bewonersverenigingen) en belangenbehartigers (ANWB, VVN, Fietsersbond). Zorg voor betrokkenheid bij fietshandelaren, laat het convenant ´wij kopen geen gestolen fietsen´ van der Rai-Bovag onderteken (dit i.s.m. de politie en onder druk van de Gruthok-controles: controle van inkoopregister 2e hands fietsen). Geef winkeliers (Keurmerk Veilig Ondernemen) en specifiek fietsenhandelaren een eigen taak bij het geven van voorlichting (verspreiden van een informatiefolder, verkoop goedgekeurd 2e slot met actiekorting). Wees zichtbaar door actief te zijn daar waar fietsers komen en daar waar fietsen gestald worden.

 

Communiceer

Bundel de krachten door gezamenlijk te communiceren over het onderwerp en de activiteiten ( gemeente, politie, fietsenhandelaren, ANWB, VVV, Fietsersbond .

Maak en verspreid de bestaande (Fietsersbond, Politie)  of een tijdelijke actiefolder met een aansprekende slogan : `Fiets ik heb je, Fiets ik hou je´, ´Laat fietsendieven lopen´ , etc... 

Verstuur persberichten en plaats tekst op de eigen website over:  

o het actieplan, de actie en actieperiode

o het aantal aangiftes fietsdiefstal per locatie (maak fietsers bewust)

o het feestelijk terugbezorgen van een teruggevonden gestolen fiets

o tips om fietsdiefstal te voorkomen (vaste pagina op de website!)

o plaats en tijdstip voor incidenteel / structureel registreren / graveren

o feestelijke plaatsing nieuwe / extra (bewaakte) fietsenstalling

o korting op bewaakt stallen

o tekenen van het convenant met fietsenverkopers

 

 

Actie

Bundel de verschillende activiteiten in een gekozen actieperiode. Hou opeenvolgende (grotere en kleinere) voorlichtingsacties op straat: op drukke marktdagen, koopavonden of bij evenementen.

Succesvolle anti-fietsdiefstal actie-elementen zijn:

o Officiële start van de actie door burgemeester, wethouder of politiecommissaris

o Uitdelen van voorlichtingsmateriaal (dezelfde als in de weekkranten en op websites)

o Aangekondigde verscherpte controle op fietsdiefstal / heling door politie / toezichthouders

o Graveren en hulp bij registreren  en/of  Verkoop goedgekeurde sloten (met korting)

o Fiets & Diefstalshow van BeeWise

 

Specifieke acties

Specifieke acties op scholen (bij voorkeur hoogste klassen van het primaire onderwijs):

Dag 1: Klassikaal bekijken van de DVD van Fietsersbond +  Uitreiken voorlichtingsfolder en brief van de school voor ouders met vraag om toestemming voor het graveren van de kinderfiets.

Dag 2: Graveeractie op het schoolplein (ook voor ouders) + Fiets & Diefstalshow van BeeWise op het schoolplein

 

Specifieke politie activiteiten

  • De afdeling communicatie van de politie maakt regelmatig berichten over het oppakken van fietsdieven en van helers van gestolen fietsen. 

  • Onderzoek  de klantvriendelijkheid van het systeem en het personeel bij het doen van aangifte van een gestolen fiets op een bureau. Controleer of de aangiftes snel verwerkt worden in het RDW bestand van gestolen fietsen (dit moet binnen twee weken).

  • Politie- ,beveiliging- en/of preventiemedewerkers volgen de cursus ´Hoe herken ik een gestolen fiets´ van het Centrum Fietsdiefstal of de Praktijkcursus Fietsdiefstal van BeeWise.

  • Voer de controleactie Tegenwind in het uitgaansleven uit (actief opsporen van verdachte fietsen en hun berijders). Deze controle is een goede ´straatoefening´ voor politie in opleiding. De actie op scholen voor voortgezet onderwijs uitvoeren levert weinig resultaat op: de fietsen die vaak van een schoolgenoot zijn gestolen, worden door de dief niet op school gestald.  

  • Zorg voor de (uitbesteding van de) organisatie voor het terugbezorgen van gevonden gestolen fietsen: overleg met Centrum Fietsdiefstal / AFAC .  Terugbezorgen van fietsen verhoogd het vertrouwen van fietsers in het nut van het doen van aangifte.

 

bottom of page